Linkki Papunetin etusivullepapunet.net-etusivu

Kommunikoinnin ja tietokoneen käytön apuvälineet

 

Suomessa on arviolta 65 000 puhevammaista ihmistä, joista noin 30 000 tarvitsee apuvälineitä pystyäkseen kommunikoimaan. Sopivan kommunikointitavan ja apuvälineen löytäminen edellyttävät erityistä asiantuntemusta. Lisäksi monet vaikeasti liikuntavammaiset ja monivammaiset henkilöt tarvitsevat tietokoneen apuvälineeksi työhön, päivittäisten asioiden hoitamiseen ja tiedonvälitykseen. Sopivan ohjaintavan, ohjelmien ja oheislaitteiden arviointiin tarvitaan moniammatillista asiantuntemusta.

Suomessa vaativia kommunikoinnin ja tietokoneen käytön apuvälinepalveluita tarjoavat Tikoteekki-verkostoon kuuluvat erikoissairaanhoidon yksiköt.

Sivuilla on tietoa

  • mistä palveluita saa
  • mitä laadukas apuvälinearviointi sisältää
  • apuvälineistä ja niiden käyttömahdollisuuksista
  • kommunikoinnin ja tietoteknisten apuvälineiden luovutusperusteista 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen voi käyttää sivuille koottua tietoa hyvien käytäntöjen kehittämisen ja apuvälineratkaisujen tukena.

Sivustoa ylläpitää Kehitysvammaliiton Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki.

AJANKOHTAISTA:

Kuntoutuksen apuvälineiden luovutukselle on tehty valtakunnalliset yhtenäiset perusteet. Lue lisää ja tulosta opas apuvälinetyötä tekeville ammattilaisille ja ohjeita asiakkaille.

Aikaisemmin THL:n verkkosivuilla sijainnut aineisto apuvälineistä on siirretty Kuntoutumistalo.fi -sivustolle.

 

 

Sivu päivitetty: 12.10.2018

Lähetä palautetta